PRZEZNACZENIE

Image Description

PRZEZNACZENIE

Zestawy ZNO przeznaczone są do ochrony informacji, w tym informacji niejawnych klasyfikowanych do TAJNE / NATO SECRET / SECRET UE/EU SECRET.


ZASTOSOWANIE

Zestawy ZNO służą do zapewnienia jednokierunkowego przesyłania danych pomiędzy systemami lub sieciami teleinformatycznymi i bezwzględnego zachowania poufności danych przetwarzanych w systemie o wyższym poziomie ochrony w stosunku do użytkowników systemu o niższym poziomie ochrony.

Zestawy ZNO gwarantują całkowitą galwaniczną separację strony odbiorczej od strony nadawczej.

Image Description

SKŁAD PRODUKTU

Image Description

Urządzenie składa się z certyfikowanego zestawu specjalizowanych separatorów światłowodowych (SPS-1G/TX/RX-02), brzegowych kontrolerów transmisji (serwerów nadawczego i odbiorczego), kompletu okablowania oraz specjalizowanego oprogramowania (systemowego i aplikacyjnego).

 • KONTROLERY BRZEGOWE

  ... zapewniają interfejsy sprzętowo-programowe z łączonymi systemami teleinformatycznymi.

 • OPROGRAMOWANIE KONTROLEROW

  ... przeznaczone jest do filtrowania i przesyłania przez separatory światłowodowe dopuszczonych informacji.

 • SEPARATORY SWIATLOWODOWE

  ... odpowiadają za zapewnienie jednokierunkowego transferu danych pomiędzy łączonymi systemami. Kontrolery brzegowe zapewniają interfejsy sprzętowo-programowe z łączonymi systemami teleinformatycznymi.

MODELE

Image Description

Zestaw Nadawczo-Odbiorczy przeznaczony do zastosowań w trudnych warunkach pracy:
- możliwość ukompletowania w dowolny zestaw modulów transmisyjnych;
- kontrolery transmisji w wykonaniu MOBILE RUGGED lub SERVER RUGGED;
- przepływność do 1Gbps.

Image Description

Zestaw Nadawczo-Odbiorczy przeznaczony do polowych/mobilnych zastosowań wojskowych:
- dedykowany zestaw modulów transmisyjnych;
- kontrolery transmisji w wykonaniu SERVER RUGGED;
- przepływność do 1Gbps.

Pobierz ulotkę

URZĄDZENIE ZAPEWNIA

Automatyczną replikację systemu plików strony BLACK po stronie RED. Odwzorowywane są uprawnienia, położenie oraz właściwości plików. Możliwe jest wykonywanie dodatkowych operacji (zarówno po stronie BLACK jak i stronie RED) na transmitowanych plikach zanim zostaną przetworzone dalej. Istnieje możliwość obsługi wielu sesji o różnej konfiguracji.

Zarządzanie prędkością przesyłania, balansowaniem łącza, podział pasma na poszczególne aplikacje i użytkowników.

Realizowany w czasie rzeczywistym transfer strumieni danych, w tym obrazu i dźwięku, przekazywanych zgodnie z protokołami IP (UDP i TCP) z sieci BLACK do sieci RED.

Transfer poczty elektronicznej z sieci BLACK do użytkowników sieci RED w oparciu o protokół SMTP. Możliwość definiowania reguł translacji (domen, użytkowników, itp.).

Transmisję multikastową oraz transmisję danych w formacie ASTERIX (AllPurpose STructured Eurocontrol SuRveillance Information EXchange).

Transmisję danych z sieci AFTN (Aeronautical Fixed Telecommunication Network).

PROTOKOŁY TRANSMISJI

 • UDP/IPv4
 • TCP/IPv4
 • Multicast
 • ASTERIX-PL
 • Eurocontrol ASTERIX
 • NTP
 • FILES (FTP/sFTP, SMB/CIFS, NFS)
 • FILES (FTP/sFTP, SMB/CIFS, NFS)
 • Protokoły transmisji wykorzystujące łącza szeregowe
Image Description

PODSTAWOWE NORMY EKSPLOATACYJNE

Image Description
Urządzenie może pracować w następujących warunkach środowiskowych:
Zakres temperatur pracy od -30°C do +50°C
Zakres temperatur granicznych przechowywania/transportu od -40°C do +65°C
Maksymalna wilgotność względna 95-98% (przy +40°C)
Zasób pracy (docelowa norma eksploatacji) Tz > 5 lat.

PARAMETRY TECHNICZNE

INTERFEJSY ZEWNĘTRZNE
Ethernet (Cu) 10/100/1000Base-T
Ethernet (Fo) 1000Base-SX
Serial RS-232C
Konsola VGA, 2x USB, RS-232C
WYMIARY
UNIT (WYSOKOŚĆ/SZEROKOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ) 2X 126/330/265 mm
PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Zasilanie +27VDC (18-32V)
Maksymalny pobór mocy do 250W
ZGODNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA NO-06-A200(KRE-02, KCE-02)
KLASYFIKACJA MECHANICZNA I KLIMATYCZNA GRUPA N.7, N.9, N.11-O-II(A|B), ZGODNE Z NO-06-A101÷108
Image Description

KONTAKT

FILBICO sp. z o.o.
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 7
05-220 Zielonka, Polska

(+48) 22 781-97-08