OPIS ROZWIĄZANIA

Węzeł SDDN (Surveillance Data Distribution Node) jest nowoczesnym rozwiązaniem zaprojektowanym i opracowanym przez FILBICO w celu zapewnienia dostarczania dużych strumieni danych (głównie radarowych) i ich dystrybucji oraz wymiany między systemami/sieciami rozpoznania (cywilnymi i wojskowymi). Węzeł jest skalowalny, redundantny sprzętowo, kompletny funkcjonalnie, bezpieczny i w pełni konfigurowalny za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu GUI.

Image description

GŁÓWNE CECHY

  • Wymiana informacji rozpoznania
  • Wsparcie dla dowolnej (bieżącej i przyszłej) specyfikacji ASTERIX EUROCONTROL (standard, custom, special itp.)
  • Zdalne i lokalne zarządzanie i monitoring
  • Interoperacyjność z dowolnym systemem rozpoznania w standardzie ASTERIX
  • Walidacja, filtracja i konwersja danych
  • Konwersja protokołów transportowych (zarówno LAN oraz serial)
  • Zarządzanie wieloma scenariuszami przetwarzania danych
  • Nagrywanie, odtwarzanie i zobrazowanie danych radarowych na mapie

FUNCJONALNOŚĆ

Filtracja danych

• Źródło danych (TCP/UDP/multicast: adresy, porty, grupy, interfejsy)
• Kategoria i UAPy ASTERIX (EU/PL, standard, custom, special)
• SAC/SIC źródła
• Service ID
• Aircraft ID (Callsign)
• Aircraft Address (ICAO)
• Mode 3/A (Squwak)
• Altitude/Flight Level
• Kurs & Prędkość
• DEP/DEST
• SIM/TST
• Czas
• Filtry geograficzne (Range/Azimuth, Cartesian & WGS coordinates)
• Filtry Custom wg dowolnego pola/wartości ASTERIX & AWCIES
• Automatyczna filtracja wg kryterium obciążenia

Bezpieczeństwo i ochrona

• Jednokierunkowy przepływ danych gwarantowany przez certyfikowaną diodę danych
• Chroniony profil konfiguracyjny scenariusza
• Wsparcie dla topologii bezpieczeństwa HW
• Wsparcie dla awaryjnego przełączania sprzętu (gorąca rezerwa)

Skalowalność

• Skalowalność HW zależna od wymagań na wydajność i przetwarzanie
• Skalowalność wdrożenia: od rozwiązania z jednym węzłem do wielu współpracujących węzłów sieci

Zarządzanie

• Monitorowanie HW&SW w oparciu o standard SNMP
• Lokalna / zdalna konfiguracja i sterowanie (przyjazny dla użytkownika interfejs GUI)

Client Story

Uruchomiony operacyjnie w dniu 29.01.2021 roku w PAŻP (Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej) system dystrybucji danych dozorowania SDDC (Surveillance Data Distribution Cloud) został dostarczony i wdrożony przez konsorcjum firm FILBICO i FUJITSU wraz z podwykonawcą ATENDE na podstawie umowy i na zlecenie PAŻP.
Głównym przeznaczeniem systemu SDDC wdrożonego w służbach dozorowania PAŻP w czterech lokalizacjach w Polsce jest zapewnienie w czasie rzeczywistym nieprzerwanej i niezawodnej dystrybucji informacji ze źródeł do nadrzędnego systemu kontroli ruchu lotniczego PAŻP. Źródłami danych podłączonymi do węzłów SDDN (Surveillance Data Distribution Node) są głównie radary ale także sensory ADS-B i MLAT.
Węzeł SDDN systemu SDDC jest nowoczesnym rozwiązaniem zaprojektowanym i opracowanym przez FILBICO w celu zapewnienia dostarczania strumieni danych radarowych i ich dystrybucji oraz wymiany między systemami/sieciami rozpoznania.
FILBICO zarządzało projektem, opracowało oprogramowanie SDDN i zintegrowało system SDDC. FUJITSU (lider konsorcjum) dostarczyło nowoczesną platformę sprzętową systemu a ATENDE dokonało integracji oraz konfiguracji dostarczonego sprzętu stanowiącego infrastrukturę sieciową SDDC.

ARCHITEKTURA

0

SPECYFIKACJA

KOMPONENTY SPRZĘTOWE WĘZŁA SDDN
Serwery przetwarzania danych (dystrybucja, nagrywania, zarządzanie i monitorowanie itp.) Serwery COTS w zależności od wymagań wydajnościowych. zalecane serwery FUJITSU Primergy
POZOSTAŁA SPECYFIKACJA WĘZŁA SDDN
Środowisko oprogramowania System operacyjny z rodziny Linux
Standardy rozwoju/wdrożenia systemu/oprogramowania Quality ISO 9001
AQAP-2110
AQAP-2210
SWAL3
EUROCAE ED-153
EUROCAE ED-109A
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/1139
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1207/2011
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1028/2014
Dostawa Czas dostawy 4-6 miesięcy, w pełni wyposażony/-e węzeł/-Y SDDN
Licencja HDD(recovery)
Image Description

KONTAKT

FILBICO sp. z o.o.
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 7
05-220 Zielonka, Polska

(+48) 22 781-97-08

Pobierz ulotkę