PRZEZNACZENIE

Image Description

Analizator danych radarowych RAXA (2 edycja) z oprogramowaniem SALSA jest nowoczesnym zestawem narzędzi do wykrywania, badania, oceny oraz symulacji danych radarowych. Rozwiązanie przeznaczone jest do stosowania zarówno w cywilnych jak i wojskowych systemach zarządzania ruchem lotniczym a także w wojskowych systemach rozpoznania sytuacji powietrznej.

MOŻLIWOŚCI

Przetwarzanie i prezentacja danych radarowych

 • Automatyczne wykrywanie i konfiguracja źródeł danych radarowych
  Automatyczne i manualne tworzenie scenariusza (odbioru, nagrywania, prezentacji itp.)
  Graficzna i tabelaryczna prezentacja danych ASTERIX
  Analiza i prezentacja danych radarowych, ADSB, MLAT (wszystkie włącznie z Modem S) oraz danych pogodowych
  Analiza jakości danych radarowych (prawdopodobieństwo wykrycia)
  Prezentacja danych z rozpoznania odbieranych protokołem ASTERIX (ikony/piktogramy, etykiety itp.)
  Przetwarzanie depesz monoradarowych (znaczniki północy, sektorowe itp.)
  Przetwarzanie danych z modu S (rejestry inicjowane typu GICB oraz rozgłoszeniowe typu Extended Squitter)
  Prezentacja plotów, tras, namiarów wraz z konfiguracją zawartości etykiet
  Przetwarzanie i filtracja danych w trybach online i offline
  Konfiguracja kolorów plotów, tras, namiarów oraz źródeł
  Prezentacja statystyk odbieranych plotów, tras, namiarów

obrazek
Image Description

Monitorowanie danych radarowych, analizy

 • Nowoczesna, elastyczna, otwarta architektura (oparta na komponentach typu source, processor, sink)

  Konwersja danych ASTERIX pomiędzy kategoriami i formatami

  Edytor wersji i kreator nowych kategorii ASTERIX (z mechanizmem backup/restore)

  Analiza danych ASTERIX
  - wiele komponentów wbudowanych w ramach dostarczanego oprogramowania
  - edytor do tworzenia nowych analiz (komponentów)

  Bogate zestawienia statystyczne, analizy i wykresy

Symulator

 • Graficzny edytor symulowanych trajektorii

  Konfigurowalne wyjście ASTERIX

  Dynamiczna modyfikacja parametrów symulowanych obiektów powietrznych

  Dane rozpoznania generowane w postaci obiektów powietrznych, depesz serwisowych (znaczniki północy, sektorowe) itp.

obrazek
Image Description

Mapa

 • Import i prezentacja wektorowych danych mapowych

  Narzędzia wspierające
  - wyświetlanie pozycji kursora oraz pomiar odległości
  - wyświetlanie i konfiguracja warstw mapy
  - operacje na mapie (scroll-in, scroll-out, zoom-in, zoom-out itp.)

Nagrywanie i odtwarzanie

 • Niezależne nagrywanie/odtwarzanie wielu źródeł/strumieni danych

  Możliwość jednoczesnego odtwarzania i prezentacji bieżąco odbieranych danych

  Prezentacja graficzna i tabelaryczna

  Import/eksport z/do zewnętrznych formatów

obrazek

KOMUNIKACJA

 • INTERFEJSY
 • RS-232/422 (x2)
 • Ethernet 10/100/1000Base-T (x2)
 • Ethernet IEEE 802.3ab
 • PROTOKOŁY
 • RFC768 UDP
 • HDLC FRAME
 • HDLC LAPB
2

PARAMETRY TECHNICZNE

parametry techniczne
Środowisko oprogramowania System operacyjny Linux CentOS 7
Dostawa Kompletny komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem SALSA
Do 4 miesięcy
Licencja oprogramowania Nośnik DVD (recovery)
Specyfikacja sprzętowa GETAC X500-G2-Basic_XB7SZ5CSEDXX rozbudowany o:
- procesor Intel® Pentium i7-4810MQ
- HDD OPAL 2.0 512GB SSD
Image Description

KONTAKT

FILBICO sp. z o.o.
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 7
05-220 Zielonka, Polska

(+48) 22 781-97-08

Pobierz ulotkę