ZESTAW PRODUKTÓW

 • ADatP-3 forms
  FAMA FORMS

 • Visual ADatP-3 editor
  FAMA ME

 • ADatP-3 editor
  FAMA PE

FAMA FORMS

FAMA FORMS

 • Tworzenie, podgląd i modyfikowanie meldunków oraz rozkazów w formacie ADatP-3 z dostosowaniem wyglądu interfejsu użytkownika. Układ interfejsu jak również zakres informacyjny ADatP-3 Forms odpowiada definicji każdego dokumentu ADatP-3. Oba są przygotowywane podczas analizy biznesowej, w efekcie nie jest wymagane aby końcowy użytkownik miał szczegółową wiedzę na temat formatu AdatP-3

obrazek
Image Description

Główne cechy

 • Intuicyjny interfejs użytkownika
  Niskie wymagania sprzętowe
  Spersonalizowany domyślny profil
  Wiadomości zgodne z ADatP-3 b11/APP-11(C)/APP-11(D)
  Interaktywny exporter wiadomości
  Łatwe dostosowywanie domyślnych profili
  Możliwośc integracji z innym oprogramowaniem

Zastosowanie

 • ADatP-3 zapewnia kompatybilność z innymi komponentami wymiany wiadomości dzięki:
  - Zastosowaniu standardów NATO
  - Łatwości dystrybucji
  - Bogatej bibliotece dostosowanych formatek
  - Potencjalnej automatyzacji interpretacji raportów.
  - Potencjalnej integracji z innym oprogramowaniem.

obrazek

FAMA ME

FAMA ME

 • FAMA ME Zapewnia tworzenie, edycję oraz podgląd elektronicznych raportów i rozkazów ADatP-3 przy wsparciu zobrazowania graficznego z wykorzystaniem cyfrowych map oraz wojskowej symboliki

obrazek
Image Description

Główne cechy

 • Automatyczny podgląd map
  Lokalny magazyn dokumentów
  Wizualna edycja sytuacji operacyjnej
  Geoprojekcja oraz analiza geoprzestrzenna
  Automatyczna translacja współrzędnych
  Systemy odniesienia GEOREF oraz MGRS
  Import oraz export sytuacji operacyjnej
  Wyszukiwanie cech geograficznych
  Wyszukiwanie oddziałów oraz dokumentów
  Wizualna interakcja pomiędzy mapą oraz dokumentem
  Geoprzestrzenne symbole dla cyfrowych wyświetlaczy(GeoSym)
  Foldery dla cech oraz atrybutów map wektorowych
  (DIGEST)
  wojskowa symbolika APP-6A (STANAG 2019)
  Kilkadziesiąt innych formatów: CADRG, DTED, VPF
  Zawiera FAME PE

Wymagania i kompatybilność

 • MS Windows NT/2000/2003/XP/Vista/7/10, Linux
  Nie wymaga osobnego oprogramowania GIS.

obrazek

FAMA PE

FAMA PE

 • FAMA PE Pozwala na tworzenie, edycję oraz podglad elektronicznych raportów i rozkazów ADatP-3 na samodzielnej maszynie lub terminalu o niskich wymaganiach sprzętowych. FAMA PE skupia się na zawartości dokumentu elektronicznego w odróżnieniu od szczegółowości transmisji danych formatu ADatP-3.

obrazek
Image Description

Główne cechy

 • Widok struktury ułatwiający przetwarzanie dokumentu
  Widok źródłowy dla poprawy błędnych wiadomości
  Formularz dla powtarzających się rozkazów i raportów
  Baza danych wzorców dokumentów ADatP-3
  Pola wybieralne dla pół słownikowych
  Sprawdzanie semantyczne
  Logiczne grupowanie informacji
  Automatyczne sprawdzanie poprawności dokumentów
  Odrzucanie niepoprawnych dokumentów

Wymagania i kompatybilność

 • MS Windows NT/2000/2003/XP/Vista/7, Linux
  W pełni zaimpelementowany AdatP-3 Baseline11 (STANAG 5500e4), Baseline 14 (STANAG 5500e7/APP-11(C) Change1) oraz Baseline 15 (STANAG 5500e7/APP-11(D))

obrazek
Image Description

KONTAKT

FILBICO sp. z o.o.
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 7
05-220 Zielonka, Polska

(+48) 22 781-97-08

Pobierz ulotkę