Dogadamy się z każdym

Od założenia firmy w roku 1991 przez absolwentów WAT dostarczamy Siłom Zbrojnym i służbom mundurowym dedykowane rozwiązania teleinformatyczne. Naszą specjalizacją są systemy rozpoznania, dowodzenia i kierowania walką oraz reagowania kryzysowego dla wszystkich szczebli. Dodatkowo specjalizujemy się w rozwiązaniach dla wojskowych i cywilnych systemów zarządzania ruchem lotniczym a także w rozwiązaniach do bezpiecznego przesyłania danych pomiędzy systemami lub sieciami teleinformatycznymi. W ciągu wielu lat działalności zdobyliśmy umiejętności i doświadczenie, które pozwalają nam skutecznie przeprowadzić pełen cykl rozwoju systemu - od fazy badawczo-rozwojowej przez produkcję, wdrożenie, akredytację, serwisowanie i konserwację.

Jesteśmy kreatywni

Uważamy, że nasze oprogramowanie to przede wszystkim narzędzia do wspomagania pracy osób funkcyjnych. Zasadniczą rolę w jego rozwoju przypisujemy zatem właściwemu uchwyceniu wymagań i potrzeb użytkownika przez doświadczonych analityków branżowych.

Jesteśmy pragmatyczni

Nasze przekonanie, że możliwe jest tworzenie bezpiecznych i niezawodnych aplikacji jest weryfikowane przez każdy kolejny projekt. Kluczem do sukcesu jest tu na pewno umiejętne połączenie prostoty pomysłów, nowoczesnych technologii, metodycznych procesów produkcji oraz nieustającego testowania rozwiązań.

Jesteśmy profesjonalni

Najważniejszym jednak atutem, który pozwala nam podjąć najtrudniejsze wyzwania jest stabilny i kreatywny zespół kompetentnych inżynierów, analityków i projektantów.

O naszej firmie

Od ponad 25 lat dostarczamy Siłom Zbrojnym i służbom mundurowym dedykowane rozwiązania teleinformatyczne. Naszą domeną są przede wszystkim systemy dowodzenia, reagowania kryzysowego i kierowania walką dla wszystkich szczebli. Rozwiązania informatyczne z różnych dziedzin posiadają wiele cech wspólnych, zatem chętnie podejmujemy interesujące projekty z obszarów odległych naszej specjalizacji, w tym z sektora cywilnego.

Zdobyte umiejętności i doświadczenie pozwalają nam skutecznie przeprowadzić pełen cykl rozwoju systemu, od fazy badawczo-rozwojowej przez produkcję, wdrożenie, akredytację, serwisowanie i konserwację.

Od kilku lat dostarczamy również rozwiązania dla cywilnych systemów zarządzania ruchem lotniczym.

Skontaktuj się z nami

Systemy i sprzęt

Systemy operacyjne: MS Windows, Linux, QNX 4/6, BSD, VMS, SUN OS

Bazy danych: Oracle DB, PostgreSQL, MySQL, SQLite

Osprzęt sieciowy: Cisco, 3COM, HP, Allied Telesis, Zyxel, Transbit

Oprogramowanie

Języki programowania: C/C++, Python, Java, Javascript, SQL, PL/SQL, Pg/SQL, PHP, Ruby, Perl, ASM x86, ...

Środowiska programistyczne: MS Visual Studio, Eclipse, SPE, Watcom Optima, Qt

WWW: PHP, Ruby on Rails, Django, Joomla, Zope

Programowanie rozproszone: Corba, WS Axis, WS Twisted, RPC, protokoły i usługi IP

Proces produkcji

Metodyki zarządania: MIL-498, SCRUM, Prince 2, ISO 12207

Zarządzanie konfiguracją: Trac, SVN, Mantis, CVS, RCS

Modelowanie: UML (Sparx EA, MagicDraw), Druid

Zarządzanie: MS Project, GanttProject

Nasze atuty

Nasze umiejętności i doświadczenie pozwalają nam kompleksowo zrealizować lub zmodernizować dedykowane rozwiązania teleinformatyczne. Oferujemy usługi wykonawstwa, wsparcia lub doradztwa w każdej fazie cyklu życia wyrobu, od koncepcji po usługi utrzymaniowe i wycofywanie z eksploatacji. Nasz potencjał techniczny pozwala nam wytworzyć dowolne oprogramowanie specjalizowane na drodze integracji gotowych i własnych komponentów, lub przez "pisanie od podstaw". Ofertę kierujemy więc do Zamawiających lub Integratorów z sektora wojskowego i służb mundurowych, oraz do wymagających Odbiorców cywilnych.

Wytwarzanie systemów IT postrzegamy jako usługę dalece bardziej złożoną niż tylko implementacja. Realizacja każdej aplikacji wymaga wnikliwego uchwycenia wymagań, procesów biznesowych, czy też wszelkich uwarunkowań wdrażania i eksploatacji. Dotyczy to zarówno małego portalu wspomagającego pracę osób funkcyjnych, rozbudowanych, wieloklauzulowych systemów C2 do automatyzacji dowodzenia i reagowania kryzysowego czy systemów czasu rzeczywistego do kierowania walką lub ogniem. Nasza oferta obejmuje zatem konsultacje i uczestnictwo w pracach badawczo-rozwojowych, opracowanie koncepcji, analiz i projektów technicznych z zakresu specjalnych zastosowań IT.

Etap wdrożenia jest często niedoceniany, choć przecież krytyczny dla każdego systemu IT. Oferujemy szereg usług wdrożeniowych i eksploatacyjnych. Potrafimy opracować kompletną dokumentację konstrukcyjną i eksploatacyjną, zainstalować systemy, uczestniczyć w badaniach zdawczo-odbiorczych, przeprowadzić szkolenie Użytkowników naszych rozwiązań i udzielić kompleksowego wsparcia eksploatacyjnego i pogwarancyjnego.

Szczególne znaczenie przywiązujemy do bezpieczeństwa IT, dlatego oferujemy również usługi doradcze w zakresie ochrony danych niejawnych. Posiadamy infrastrukturę do przetwarzania informacji niejawnych do poziomu Tajne. Dla naszych rozwiązań lub na zlecenie dostarczamy dokumentację bezpieczeństwa zgodną z wytycznymi i regulacjami Służb Ochrony Państwa dla systemów teleinformatycznych.

Podstawowe informacje

Informacje rejestrowe

Filbico Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w 1991r.

Filbico otrzymała REGON 012526655

Firmie nadano NIP 125-00-00-467

Firmie nadano DUNS 52-484-8876

Kapitał zakładowy firmy wynosi 250 000 PLN

Uprawnienia do zawierania umów w imieniu firmy:
- każdy z członków Zarządu samodzielnie

Podstawowa działalność: wytwarzanie oprogramowania

Zatrudnienie

Filbico zatrudnia 29 osób, w tym
- 22 osoby z wyższym wykształceniem
- 2 osoby z tytułem doktorskim

Pracownicy firmy są absolwentami WAT, PW i UW o specjalnościach:
- Informatyka
- Cybernetyka
- Automatyka i robotyka
- Elektronika
- Mechanika


Chciałbyś do nas dołączyć?

Sukces firmy w dużej mierze zależy od pracowników. Zgrany zespół wysokiej klasy specjalistów jest dla nas powodem do dumy. W związku z planowanym rozwojem firmy zatrudnimy na etat PROGRAMISTÓW. Zapraszamy do przesyłania CV i Listów Motywacyjnych pocztą elektroniczną na adres filbico@filbico.pl.
Z uwagą rozważymy wszystkie oferty.

Filbico

Zakres obowiązków:

tworzenie, rozwój, testowanie i utrzymanie oprogramowania, opracowywanie dokumentacji technicznej, współpraca z analitykami i projektantami

Wymagania obowiązkowe:

praktyczna umiejętność programowania w C/C++ i Python, praktyczna umiejętność programowania dla Windows i Linux, praktyka w korzystania z narzędzi CASEUML, umiejętność komunikowania się w języku angielskim, wykształcenie wyższe licencjackie na kierunku informatyka, elektronika lub pokrewne

Mile widziane:

dobra znajomość fundamentów działania systemu operacyjnego, praktyczna znajomość programowania współbieżnego, znajomość metodyk prowadzenia projektów: SCRUM, RUP, znajomość wzorców projektowych, znajomość RDB: Oracle, Postgres, MySQL, SQLite, umiejętność programowania w Java, HTML5/JS, PHP, wykorzystywania systemów kontroli wersjii śledzenia błędów, znajomość middleware: CORBA, JMS, XDR, SOAP, znajomość QNX, Android, iOS, znajomość oprogramowania inżynierskiego: matlab, octave, znajomość OpenGL

Oferujemy:

pracę w pełnym wymiarze godzin, udział w realizacji nietuzinkowych projektów,
miejsce pracy: ZIELONKA

Image Description

KONTAKT

FILBICO sp. z o.o.
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 7
05-220 Zielonka, Polska

(+48) 22 781-97-08